Jeśli chcesz się wyróżniać, chart jest psem dla Ciebie. Elegancka sylwetka i gracja w ruchu sprawią, że nikt nie przejdzie obok Was obojętnie. Masz ogromne szanse na zdobycie nowych znajomości. Zaołożymy się, że spacerując ulicami, wielokrotnie usłyszysz: "Jaki piękny pies. Gratuluję!".


To doskonały wybór dla ludzi, którzy lubią sport. Spacery po łąkach i widok borzoja w galopie pozostanie w Twojej pamięci na długo. Po za tym możesz uczestniczyć ze swoim psem w terenowych i torowych wyścigach chartów, które odbywają się w całej Europie. Smak sportowej rywalizacji i znakomite towarzystwo ludzi z pasją - to może Ci dać Twój borzoj.


Borzoj może żyć nawet w małym mieszkaniu. W przeciwieństwie do przedstawicieli mniejszych ras nie kręci się po całym domu. Leży spokojnie na swoim posłaniu i czeka na spacer. Możesz nie zauważyć, że mieszka z Tobą:-) I co najważniejsze - bardzo rzadko szczeka.

To mit, że charty potrzebują bardzo dużo ruchu, a ich właściciele spędzają całe życie na spacerach. Są znacznie mniej uciążliwe od psów pracujących: owczarków, labradorów, czy psów gończych, które potrzebują długotrwałego wysiłku. Chart biega bardzo szybko, ale na krótkich dystansach -często wystarczy kilkaset metrów galopu i można wracać do domu.

 Dodatkowo, jeżeli interesujesz się kulturą, historią i sztuką - to pies dla Ciebie. Przez wieki charty mieszkały w carskich rezydencjach, na dworach królewskich, towarzyszyły arystokratom i były wdzięcznym tematem dla malarzy, rzeźbiarzy, literatów. W kulturze Islamu chart jest traktowany jako dar Allaha. Jednym zdaniem - mam możliwość spędzić życie z potomkiem psów, które były zawsze podziwiane i zarezerwowane tylko dla szlachetnie urodzonych.


Jeżeli szukasz psa, który jest ślepo wpatrzony w Ciebie i wykonuje każde polecenie - nie kupuj charta. Chart będzie Twoim partnerem, ale nie sługą. To są posłuszne psy ale należy pamiętać o ich naturze, która nie znosi twardych rozkazów.

If you want to be distinguished, sighthound is a dog for you. Elegant appearance, which draws attention, will cause , that nobody could walk beside you indifferently. You have huge chance on conquest of new acquaintances. It is possible to hear  “What a beautiful dog!” very often, while walking with this dog through the streets.

 

This is an excellent choice for people who like sports lifestyle. Walks on grasslands and views of greyhound in gallop are stay in memory for long time. Additionally, you can participate in races of sighthounds, organized in many places all over Europe. Savor of sports contest and very good company - it is what having a sighthound could give to you.

 

Sighthound can live even in small apartment. Contrary to many smallest breeds, he does not bustle around whole house and does not make owner’s life difficult. He lies on his sending quietly and waits for his walk. It is possible to not notice that sighthound lives with usJ. And this is important - he barks very seldom.

 

There is a myth, that sighthound needs outsized movement and an owner should spend whole life on walks. Sighthound doesn`t need movement as working dogs so much as e.g. sheep-dogs or labradors. Sighthound is a dog which gallops very intensive, but very shortly ( 500-1000 meters ) Sometimes a 10 minute walk will suffice and we can return homeJ. From our experience, two walks a day in an opened area will be enough for our dog.

 

Additionally, if you are interested in history, culture and art, this dog can be a friend of your dreams. For centuries, sighthounds were present on royal courts, palaces of aristocracies. They were also a popular subject in works of art ( literature, painting, sculpture ). Even in culture of islam, which doesn`t respect dogs, sighthound was considered a gift of Allah. With choosing sighthound, you have a chance to spend a part of life with descendant of dogs, which were admired by centuries, very valued and reserved only for nobles.

 

If you search for a dog,  that will blindly stare at you, which will execute all your orders - don't buy sighthound. This dog will be your partner, but not your servant. It is important to emphasize – sighthounds are obedient dogs - but it is necessary to remember about their nature, which doesn`t endure strong compulsion.